manwear.pl

sweter meski fioletowy

sweter meski fioletowy

Wszyscy mamy wybr

Wybory, ktrych dokonujemy poprzez obecnie naszym yciu okreli, gdzie jestemy dzisiaj. Czy wierzysz, e owiadczenie? C, to wierzy lub nie, jest to do dokadne. Teraz, zanim zacznie wysya mnie nienawidz poczt, naley rozway nastpujce. Wszyscy mamy wyboru. Wierzysz w to? Dobra … to wybory, ktrych dokonujemy, poniewa zrobilimy je moe jedynie wpywa na nas, ktrzy s wok nas i naszego ycia w ogle.

Kadego dnia budzimy si, e mamy wybr. Moemy zdecydowa si na wielki dzie lub Crummy dzie. Moemy wybra si je zdrowe niadanie lub wybra si spa nieco duej i wypi kaw i odchodz. Moemy zdecydowa si nosi czerwon koszulk lub niebiesk. Moemy wybra, aby wsta wczenie, aby unikn ruchu rano lub wzi nasz czas i radzi sobie ze zderzaka do zderzaka korku. Moemy wybra, aby sucha naszych dzieci lub po prostu dyktowa. Moemy wybra mio czy po prostu podanie. Jak wida, lista moe i dalej i dalej i dalej.

sweter meski fioletowy

Wielu z nich twierdz, e nie wybiera si kopotliwe, e s one w obliczu. Ale znowu, musz przypomnie, e wszyscy mamy wybory, a wybory te mogy doprowadzi do tych kopotliwych. Wic, co mamy robi. Zamiast obwinia innych za nasze nieszczcia, musimy wzi na siebie odpowiedzialno. Mimo tego, co moemy rozway nieszczcia s luksusy dla innych; to wszystko jest kwestia patrzenia na nasze ycie innymi oczami. Staram si rozmawia z maymi dziemi codziennie i jestem naprawd zafascynowany ich pogld na wiat. Czy mona sobie wyobrazi, jeli wszyscy mylelimy, jak dzieci? By moe nasze ycie nie bdzie tak stresujce jak oni. By moe chcielibymy dokona rnych wyborw, takich jak dzieje na zewntrz do gry, a nie ley na kanapie, jako przykad.

Teraz, niektrzy twierdz, e wiele sytuacji, przed ktrymi stoj dzi s nastpstwem okolicznoci od nich niezalenych.
Wpis zawdziczamy