manwear.pl

koszule meskie lniane

koszule meskie lniane

Zaczynajc od prawej Prawnego firmy Type Public Company

Nie w przeciwiestwie do spki prywatnej (zwykle LLC), spki publiczne byaby inna forma firma, ktra istnieje w wielu krajach zachodnich, jako opcja dla handlu i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Zwaszcza zoono tego typu dziaalnoci jest tak znaczna, e ??dla wikszoci firm maych i rednich, to nigdy nie okaza si rozwizaniem dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, cho tego typu firmy ma wiele podobiestw do prywatnej firmy. W przewaajcej czci gwne cechy tego rodzaju firmy s:

1. Spka jest osob prawn (sztuczna osoba), ktra chroni akcjonariuszy od odpowiedzialnoci osobistej.

Nie w przeciwiestwie do prywatnej firmy tego typu firmy mog handlowa, kontrakt, a nawet zaduania si w nazwie firmy bez ryzyka zaczynaj przekazane akcjonariuszom. Jedyne zagroenie dla akcjonariuszy bdzie warto ich akcji, ktre mog straci w przypadku bankructwa firmy.

2. Nieograniczona liczba akcjonariuszy.

Nie ma ogranicze co do liczby akcjonariuszy, ktre mog posiada udziay w tego typu spki, a ich liczba jest ograniczona jedynie przez liczb akcji wyemitowanych przez spk.

3. Spka zarzdza gosw akcjonariuszy, z zarzdu i CEO.

Zazwyczaj akcjonariusze dosta regularn moliwo gosowania na konkretne osoby do zasiadania w zarzdzie, ktrego uczyni due decyzje dla firmy, w tym dobr CEO (ktry z kolei byby odpowiedzialny za codziennych dziaa). Co jaki czas s te decyzje, ktre mog wykracza poza zakres upowanienia Zarzdu, w ktrym pytania przypadkw s postawione w oglnych spotkaniach z gosu przez akcjonariuszy.

4. Zasady wikszoci.

Ponad 50% gosw akcjonariuszy s zwykle wymagane, aby znaczc decyzj w strukturze zarzdzania spk. To gosowanie jest rwnie czsto przedmiotem kworum (minimalny procent akcjonariuszy musiaa gosowali na gos liczy).

Wpis zawdziczamy