manwear.pl

koszule meskie imprezowe

koszule meskie imprezowe

Teraz nie mam zamiaru i do pewnych oczywistych potencjalnych problemw z zespoami – jak ludzie nie dogaduj si ze sob. Szczerze mwic, nie ma szybszego sposobu, aby utrudni dziaanie w miejscu pracy ni ludzie walcz! Jednake, moe to mie negatywny wpyw na rodowisko pracy non-Team te.

Moje prawdziwe zastrzeenie jest do firm (czytaj: menederw) gwatowny oddelegowuje zespoy, gdy jedna lub wicej osb – w duej mierze pracuj niezalenie – moe szybciej i efektywniej wykonywa prac.

W rzeczywistoci, trzeba by bardzo jasne, kiedy uywa zespoy i kiedy uywa zespoy lub osoby. Istniej trzy czynniki, ktre naley wzi pod uwag:

— Rodzaj pracy

— Zakres prac

— Rodzaje ludzi przyciga do tego rodzaju pracy

Rozwamy kady …

1. Rodzaj pracy

koszule meskie imprezowe

Jeli chodzi o rodzaj pracy, naley zada sobie pytanie:

— Czy to musi by wykonane w tym samym czasie? Jeli tak, to tym wiksze zapotrzebowanie na zesp. Jeli nie – jeli to jest sekwencyjne – mniejsza potrzeba.

— Czy wiedza musz zosta nabyte od jednego zadania, aby zrobi kolejny? Jeli tak, to tym bardziej prawdopodobne, e jedna osoba lub grupa niezalenych osb powinny wykonywa prac.

— Czy praca wymaga rnorodnych talentw, umiejtnoci lub wiedzy? Im bardziej zrnicowane talenty, umiejtnoci i wiedza potrzebne, tym mniejsze prawdopodobiestwo, e jedna osoba bdzie moga lub powinna wykona ca prac.

2. Zakres prac

Jak due jest projekt? Jak skomplikowane jest?

Im wiksze i bardziej skomplikowane prace, tym bardziej waciwe jest, aby podzieli prac midzy dwoma lub wiksz liczb osb. W zwizku z tym zapotrzebowanie na zesp.

Nawet jeli praca jest sekwencyjna, sama ogrom projektu moe oznacza, e trzeba wicej ni jednej osoby z tych samych talentw, umiejtnoci i wiedz do pracy na kadym elemencie.
Wpis zawdziczamy