manwear.pl

koszule meskie codzienne

koszule meskie codzienne

Korzyci z firmy Team Building

W tych mrocznych czasach recesji, to jest kuszce, aby myle, e kada krawd Twoja firma moe zyska to si opaca. Jednym z najmodniejszych sposobw na popraw spjnoci i skutecznoci w zespole jest zorganizowanie imprezy budowania zespou firmy. Ale czy rzeczywicie dziaa?

Jakie s korzyci z uczestnictwa takiego zdarzenia? A moe to wszystko to tylko podstp, aby spdzi dzie poza biurem o troch zabawy po prostu zwikszy morale?

Team Building rzeczywicie ma swoje korzenie nie tylko w biznesie, ale take psychologii …

Psycholog Maslow nazwa w 1943 roku opublikowa swoj „teori motywacji”, ktra pozostaje jednym z najbardziej dogodnych przykadw modeli motywacji w nowoczesnym dzie. Maslow twierdzi, byo 5 poziomw potrzebie ktre wahay si od podstawowej potrzeby fizjologicznej, aby przetrwa, potrzeb powietrza, wody i ywnoci, na przykad, a do ostatecznego poziomu samorealizacji, ktra jest potrzeba kogo, aby osign to, co uwaaj, e s w stanie osign i to wanie ten etap, ktry jest w wikszoci interesw wacicieli firm i menederw. Jest speniajcych ten ostateczny poziom motywacji jani, ktry zawiezie na osob, aby by szczliwym i wydajno w miejscu pracy.

Osignicie, ktre jednak moe by trudne. Badania wykazay, e wikszo z brytyjskiego siy roboczej de motywowane przez wikszo czasu. To jest, gdy zdarzenie budowanie zespou moe by szczeglnie korzystne. Zdarzenia same zostay zaprojektowane z myl o konkretnych celw na uwadze, wszystkie powizane silnie brzmie psychologicznych zasad, ktre zapewni popraw w rodowisku produkcyjnym.

Gwne korzyci z imprezy team building obejmuj stosunki pracy w zespole zostan udoskonalone i rozwinite. Nowsze czonkowie zespou bd bardziej zintegrowane i zaakceptowane, natomiast dusze stali czonkowie zespou, ktrzy mog by ogldane w sposb negatywny, moe okaza, e czonkowie zespou zobaczy ich w pozytywnym wietle z dowiadcze, e maj ich budowania zespou czynno.
Wpis zawdziczamy